Produal passiiviset anturit
9 syyskuun, 2016
Belimo vesisovellukset
8 syyskuun, 2016
Produal passiiviset anturit
9 syyskuun, 2016
Belimo vesisovellukset
8 syyskuun, 2016

Ilmamäärälähetin

IML ilmamäärälähetin on tarkoitettu ilmanvaihtokoneiden ja huonetilojen ilmamäärien mittaamiseen ja säätöön. Lähettimestä on helppo valita puhallinvalmistajakohtaiset kaavat ja tilavuusvirtauksen yleiskaava. Lähettimen näytössä on vuorotellen ilmamäärä ja paine-ero tai haluttu näyttösuure voidaan lukita. Lähettimen nollapiste pysyy tarkasti paikallaan edistyksellisen automaattisen nollauksen avulla. Lähettimessä on valittavana 4 eri mitta-aluetta.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Ilmanvirtauslähetin

IVL-ilmanvirtauslähettimet on suunniteltu ilman virtausnopeuden ja lämpötilan mittaamiseen kanavasta.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Pitoisuuslähettimet

HDH-lähettimet on suunniteltu huonetilojen hiilidioksidipitoisuuksien ja lämpötilojen mittaukseen ja säätöön. RH-malleissa on mukana kosteusmittaus. ABCLogic™-itsekalibrointitekniikka eliminoi mahdollisen pitkänajan ryöminnän. ML-SER-työkalun avulla säädin voidaan sekä ottaa käyttöön että muuttaa säädinasetuksia ja optioiden raja-arvoa.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Paine-erolähettimet ilmalle

Paine-erolähetin on tarkoitettu ilmanvaihtojärjestelmien paineiden ja paine-erojen mittaamiseen. Painemittaus on lämpötilakompensoitu ympäröivän lämpötilan mukaan.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Kosteuslähettimet

Kosteuslähetin on suunniteltu huonetilojen kosteuden ja lämpötilan mittaukseen. Kosteutta mitataan kapasitiivisella ja lämpötilaa Pt1000 -anturilla. Kosteus- ja lämpötilatiedot muutetaan lineaarisiksi analogiaviesteiksi. LCD-näyttö näyttää molemmat mitattavat suureet. Huonekosteuslähettimiin on saatavana potentiometri lämpötilan tai kosteuden asetusarvon muuttamista varten.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Valoisuuslähettimet

Valoisuuslähetin mittaa valoisuuden voimakkuutta ja lämpötilaa sekä muuttaa mittaustulokset lineaarisiksi 0-10V viesteiksi. Mittausviestejä voidaan käyttää säätö- ja valvontajärjestelmissä ohjattaessa valaistusta ja lämmitystä valoisuuden ja ulkolämpötilan mukaan. Lähettimen mittausalueet ovat 0-100 lx ja 0-500 lx. Tehdasasetus on 0-100 lx.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Lämpötilalähettimet

Lämpötilalähettimet on suunniteltu esim. vesiverkostojen lämpötilamittauksiin, LVI-automatiikan tarpeisiin lämpötilan mittaukseen, lämpimän käyttöveden lämpötilamittauksiin ja IV-kojeen vesipatterin valvontaan.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Vesiverkoston painelähettimet

Paine-erolähetintä käytetään lämmitys- ja jäähdytysverkostojen (vesi ja glykooli) painemittauksiin (yli-/alipaine tai paine-ero). Lähetin antaa lineaarisen ulostulon, joka on suoraan verrannollinen mittayhteiden väliseen paine-eroon. Tarjolla myös painelähettimiä, jotka on suunniteltu vesiverkoston painemittauksiin LVI-järjestelmissä.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Tuuli- ja sadeanturit

Tuulianturit on suunniteltu LVI-automaation tarpeisiin mittaamaan esim. ulkoseinän pintaan kohdistuvaa tuulta ja ilman lämpötilaa sekä rakennusautomaation tarpeisiin tuulen suunnan ja nopeuden mittauksiin. Sadeanturi on suunniteltu LVI-automaation tarpeisiin mittaamaan ja ilmaisemaan sadetta.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>


Savuilmaisimet

Kanavasavutunnistin on suunniteltu savun havaitsemiseen ilmanvaihtokanavissa. Laite koostuu savutunnistimesta ja asennusosasta. Asennusosan anturiputki on muotoiltu siten, että ilma pääsee kiertämään savuilmaisimen läpi optimaalisesti. Lisäksi myynnissä erillinen savuanturi.

Katso kaikki lähettimet valmistajan sivuilta>>>