Energiatehokkuuden selvitystyöt

Hyvä energiatehokkuus ja kustannustehokkuus on tärkeitä asioita järjestelmien modernisoinnissa. Nykyaikaisella automaatiojärjestelmällä voidaan hallita energiatehokkaasti rakennuksia ja prosesseja.

Coreconin energiatehokkuuden selvityksissä käymme läpi mm. järjestelmän kunnon, järjestelmien energiasyöpöt, mahdollisen käyttöiän sekä modernisoinnin säästöpotentiaalin.

LVISA järjestelmien ohjauksia ja säätöjä tarkastellaan kokonaisuutena mm. automaatiojärjestelmän kautta. Ilmastointikoneet ovat kiinteistön energiankulutuksen ja olosuhteiden kannalta oleellisessa asemassa. Ilmastointikoneiden toimintaa voidaan myös ohjata tarpeenmukaisesti mm. tilojen hiilidioksidipitoisuuksien mukaisesti. Hihnavetoisten puhaltimien saneeraukset onnistuvat yhteistyökumppaneiden avulla nykyaikaisilla EC-kammiopuhaltimilla.